Obsluha a údržba plastových okien

Royalplast - plastové okná a dvere Banská Bystrica


Plastové okná od firmy Royal plast, s.r.o. Banská Bystrica sú vybavené celoobvodovým kovaním WINKHAUS AUTOPILOT, ktoré umožňuje ovládať krídlo jednou kľučkou a uviesť ho do štyroch polôh – zatvorené, otvorené, sklopené a štrbinové vetranie (viď obr.)


Obsluha a údržba okna | plastové okná a dvere - Royalplast Banská Bystrica

Doplnkové informácie pre užívateľa

Obsluha,údržba a bezpečnosť | plastové okná a dvere - Royalplast Banská Bystrica

Čistenie a ošetrovanie okien

Plastové okná sa čistia dostupnými čistiacimi prostriedkami pre domácnosť, ktoré sú neabrazívne, najlepšie vlažnou vodou s prídavkom saponátu. Okenné profily sa nesmú dostať do styku s látkami, ktoré narúšajú základný materiál (napr. acetón, benzén, toluén, trichlóretylén, perchlóretylén, chloroform a iné).


Údržba tesnenia

Tesnenia z moderných materiálov podliehajú, ako všetky materiály, prirodzenému starnutiu. Aby tesnenia na Vašich oknách a dverách tesnili proti vode a prievanu dlhšiu dobu, teda zostali pružné a funkčné, natrite ich raz, alebo viackrát do roka preparátmi na báze silikónu. Ak ich premažete bežným olejom, ten naviaže na seba prach a tesnenie bude "lepkavé".


Odvodnenie

Na každom okne sú z vonkajšej strany umiestnené odvodňovacie otvory na vytečenie vniknutej vody – udržiavajte ich voľné a čisté. Odvodnenie nájdete, ak otvoríte krídlo okna a pozriete na spodnú stranu rámu pred vonkajší doraz.


Údržba kovania

Vaše plastové okná sú vybavené technicky vysokohodnotným kovaním. Všetky časti kovania sú spotrebné diely a sú schopné riadnej funkcie ak je vykonávaná ich pravidelná údržba. Pohyblivé časti , ktoré sú mechanicky najviac namáhané je potrebné premazať aby sa ľahko pohybovali (napr. olejom WD-40). Zmenšením trenia sa zvyšuje životnosť kovania. Takúto údržbu je potrebné vykonať najmenej dvakrát za rok.


Oprava plastových okien

V prvom rade Vám musíme poradiť, aby ste sa s reklamáciami obracali na firmu, ktorá Vám plastové okná dodala. Každá seriózna firma musí poskytovať záručný aj pozáručnýservis svojich výrobkov.
Ak neberieme do úvahy mechanické poškodenie plastu alebo skla spôsobené samotným užívateľom, väčšinou sa jedná o nedostatky kovania, hlavne jeho nastavenia.
Pri osadení okien sa ešte kovanie nedá nastaviť dokonale a je preto bežné, že po určitom čase, keď plastové okno "sadne", treba kovanie znovu nastaviť, aby sa zamedzilo netesnostiam a aby manipulácia s plastovými oknami bola bezproblémová. Tento úkon Vám dodávateľ okien má urobiť samozrejme zdarma. Ak má kovanie aspoň štandardnú kvalitu, umožňuje nastavenie kovania v pomerne širokom rozsahu. Ak ste ale kúpili lacné okná s menej kvalitným kovaním, môže sa stať, že po krátkom čase sa Vám objavia nedostatky, ktoré sa nedajú odstrániť ani nastavovacími prvkami kovania. Tieto poruchy môžu byť spôsobené aj tým, že nepoctiví výrobcovia šetria na oceľových výstužiach do profilov a do niektorých priečok ich ani nedávajú.

Hore